Privacybeleid

 

 PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Fregat Logistics B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van Fregat Logistics B.V., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan Fregat Logistics B.V. verstrekt. Fregat Logistics B.V. kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres


WAAROM Fregat Logistics B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT

Fregat Logistics B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Fregat Logistics B.V. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.


HOE LANG Fregat Logistics B.V. GEGEVENS BEWAART

Fregat Logistics B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Fregat Logistics B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de

uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Fregat Logistics B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. Fregat Logistics B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Fregat Logistics B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de

websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Fregat Logistics B.V. bij Google

zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google

Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan Fregat Logistics B.V. te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Fregat Logistics B.V. heeft hier geen invloed op.

Fregat Logistics B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Fregat Logistics B.V.

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar <E-MAILADRES>. Fregat Logistics B.V.

zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Fregat Logistics B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fregat Logistics B.V. maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fregat Logistics B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fregat Logistics B.V. op via

info@fregatlogistics.nl. fregatlogistics.nl is een website van Fregat Logistics B.V.

Fregat Logistics B.V. is

als volgt te bereiken:

Postadres: Beechavenue 135A 1119 RB Schiphol Rijk

Vestigingsadres: Beechavenue 135A 1119 RB Schiphol Rijk

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 62394347

Telefoon: +31 (0)20 820 42 47

E-mailadres: info@fregatlogistics.nl